Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.29
676.90   (+0.49%)
GTGD :   1,512.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
82.69   (+0.52%)
GTGD :   289.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.31
57.41   (+0.55%)
GTGD :   37.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.37
644.18   (+0.37%)
GTGD :   645.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
150.11   (+0.52%)
GTGD :   110.8 tỷ VNĐ
Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Mã chứng khoán:      HECII      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề

chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 3
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,200,000
ROE 22.09%
ROA 6.22%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: