Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.84
713.88   (+0.54%)
GTGD :   1,740.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.58
89.13   (+0.65%)
GTGD :   313.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.17
57.53   (+0.29%)
GTGD :   71.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.93
679.46   (+0.88%)
GTGD :   576.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +2.13
167.05   (+1.29%)
GTGD :   175.6 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HaiPac Bình Dương )
Mã chứng khoán:      HBD      0.00      -16.50 (0.00%)      (cập nhật 12:00 27/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Công nghiệp phụ trợ
Website: http://www.haipacbd.com
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012 2011
EPS (VNĐ) 2,107 3,793 1,492 1,586 3,736
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0 0
P/E 7.21 3.43 7.51 6.62 3.08
ROS (%) 0 0 0 0 0
ROE (%) 0 26.09 10.52 10.54 26
ROA (%) 0 19.76 7.42 7.09 16.7
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 2,107
P/E 7.21
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
BALPAC OTC 8 +1.55 0 0
BBDC OTC 15 -5.00 0 0
BITAPEX OTC 12 0.00 0 0
DOPACK OTC 0 0.00 0 0
FOPATRA OTC 8 +0.05 0 0
HAKIPACK OTC 10 -3.01 0 0
HBC1 OTC 0 0.00 0 0
HPBC1 OTC 0 0.00 0 0
HQPC OTC 14 0.00 0 0
LAPACO OTC 15 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Công ty cổ phần Bao bì PP – Bình Dương được thành lập năm 2002 trên cơ sở góp vốn của công ty cổ phần Bao bì PP - Hải Phòng “HAIPAC” với số VĐL là 9 tỷ đồng.
  • Ngày 14/07/2003 tăng VĐL lên 13 tỷ đồng.
  • Ngày 18/01/2006 tăng VĐL lên 10.025.000.000 đồng.
  • Ngày 06/10/2006 tăng vốn 15,350 tỷ đồng.
  • Ngày 29/12/2006 niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm GDCK TP.HCM.
  • VĐL hiện tại của Công ty là 15.350.000.000 đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Sản xuất, kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, bao bì giấy.
  • Kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 89 - Đường số 6 - KCN Sóng thần 1 - TX.Dĩ An - T.Bình Dương
Điện thoại: (84.650) 373 2850
Fax: (84.650) 373 2851
Email: haipac_bd@yahoo.com
Website: http://www.haipacbd.com