Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.22
714.81   (+0.59%)
GTGD :   1,919.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.08
86.61   (+0.10%)
GTGD :   262.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.22
55.30   (+0.40%)
GTGD :   82.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.34
670.90   (+0.50%)
GTGD :   807.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.22
158.45   (+0.14%)
GTGD :   113.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBVS)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBVS)
Mã chứng khoán:      GBS      0      0 (0.00%)      (cập nhật )
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -6.02
EPS -515
SLCP Niêm Yết 13,500,000
SLCP Lưu Hành 13,500,000
ROE -4.47%
ROA -1.53%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3&4 - Tòa nhà TID - Số 4 Liễu Giai - P.Cống Vị - Q.Ba Đình - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3762 1717
Fax: (84.4) 3793 0588
Email: csc@gbvs.com.vn
Website: http://www.gbvs.com.vn