Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.12
723.64   (+0.02%)
GTGD :   473.02 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.15
91.23   (-0.16%)
GTGD :   60.49 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
57.44   (+0.40%)
GTGD :   12.68 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.24
693.25   (-0.03%)
GTGD :   129.05 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
167.08   (-0.23%)
GTGD :   37.027575415282 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần X20
Mã chứng khoán:      GAT20      12.5      -1.50 (-12.00%)      (cập nhật 12:00 30/03/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
05/05/2012 GAT20: Trả cổ tức năm 2011
25/07/2011 GAT20: Trả cổ tức năm 2010
13/04/2010 CTCP X20: Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2010
30/12/2008 Công ty cổ phần X20: Đa dạng ngành nghề để "tăng tốc"
01/08/2008 Công ty cổ phần X20: sự lựa chọn mới trên SANOTC
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGTEX28 OTC 12.5 0.00 0 0
ASAC OTC 6 -2.00 0 0
ASECO OTC 32 0.00 0 0
BIGAMEX OTC 14 0.00 0 0
CENFI OTC 21 +6.50 0 0
CHIGAMEX OTC 11 -0.50 0 0
CLMG OTC 48.7 -33.70 0 0
CLSJC OTC 12.5 -12.50 0 0
COSMETIC OTC 11.5 -11.50 0 0
COTTDONA OTC 11.5 -11.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Kinh doanh hàng dệt, nhuộm, hàng may; nguyên phụ liệu hàng dệt, nhuộm, may;

 

- Dịch vụ tư vấn quản lý và kỹ thuật trong ngành dệt, nhuộm, may.

 

- Kinh doanh nhiên liệu, hóa chất, thuốc nhuộm phục vụ sản xuất, tiêu dùng;

 

- Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống phục vụ sản xuất, tiêu dùng;

 

- Kinh doanh các mặt hàng công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng;


Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: