Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.57
649.30   (-0.09%)
GTGD :   1,545.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.07
84.00   (-0.08%)
GTGD :   422.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.45
57.18   (+0.79%)
GTGD :   84.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.13
633.21   (-0.18%)
GTGD :   801.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.56
152.02   (-0.37%)
GTGD :   147.0 tỷ VNĐ
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
Mã chứng khoán:      ECICO      11,000      -500 (-4.55%)      (cập nhật 12:00 06/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 150,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: