Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.97
687.58   (-0.14%)
GTGD :   1,433.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.26
84.82   (-0.30%)
GTGD :   356.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.57
57.13   (+1.01%)
GTGD :   68.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -1.67
668.63   (-0.25%)
GTGD :   820.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.40
154.00   (-0.26%)
GTGD :   162.6 tỷ VNĐ
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
Mã chứng khoán:      ECICO      11,000      -500 (-4.55%)      (cập nhật 12:00 06/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 150,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: