Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.57
673.61   (-0.38%)
GTGD :   1,409.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.56
82.26   (-0.67%)
GTGD :   317.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.02
57.10   (-0.04%)
GTGD :   40.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -3.10
641.81   (-0.48%)
GTGD :   649.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.80
149.33   (-1.19%)
GTGD :   133.3 tỷ VNĐ
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
CTCP Công Trình Giao Thông Vinashin
Mã chứng khoán:      ECICO      11,000      -500 (-4.55%)      (cập nhật 12:00 06/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 150,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: