Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.20
717.73   (+0.17%)
GTGD :   3,483.3 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
89.54   (+0.25%)
GTGD :   524.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
57.62   (+0.01%)
GTGD :   110.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.87
680.49   (-0.13%)
GTGD :   1,500.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.34
166.80   (-0.20%)
GTGD :   351.5 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DANAPLAST CO. )
Mã chứng khoán:      DPC      0.00      -17.00 (0.00%)      (cập nhật 08:00 30/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Hóa chất
Website: http://www.danaplast.vn
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 831 381 879 2,010
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 29.25 30.74 15.25 6.87
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 2.25 5.01 11.25
ROA (%) 0 2.04 4.09 8.02
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2000 Tài liệu cổ đông năm 2000
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 831
P/E 29.25
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGPP OTC 65 +6.75 0 0
APLACO OTC 15 -5.50 0 0
AVIR OTC 16 -9.55 0 0
BADAPLAST OTC 2,000 +1,990.00 0 0
BERUCO OTC 21 -5.90 0 0
CASUMINA OTC 47 -5.00 0 0
CHEMCO OTC 14 -0.60 0 0
CKCS OTC 11 -0.50 0 0
CTCF OTC 3 -0.43 0 0
CTPESCO OTC 10 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Tiền thân là Nhà máy Nhựa Đà Nẵng trực thuộc UBND tỉnh Quảng nam - Đà nẵng thành lập 22/1/1976.
  • Năm 2000 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần nhựa Đà nẵng với VĐL là 15,872 tỷ đồng.
  • Năm 2001cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại TTGD CK TP.HCM.
  • Vốn Điều lệ đến tháng 12/2008 của Công ty là : 22.372.800.000 đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Sản xuất Sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, bao bì các loại ống nước PVC compound cứng.
  • Bán buôn bán lẻ các sản phẩm vật tư nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa.
  • Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật qui định.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 371 - Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - Tp.Ðà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 371 4642
Fax: (84.511) 371 4561
Email: danaplast@dng.vnn.vn
Website: http://www.danaplast.vn