Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.52
707.83   (-0.21%)
GTGD :   3,181.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.24
85.88   (+0.28%)
GTGD :   442.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.18
54.92   (-0.33%)
GTGD :   124.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.38
668.10   (+0.06%)
GTGD :   1,446.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.29
156.07   (+0.19%)
GTGD :   195.2 tỷ VNĐ
Công ty CP than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
Công ty CP than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
Mã chứng khoán:      DMVC      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Khai khoáng
Đồ thị giá

chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 26
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,000,000
ROE 54.79%
ROA 12.22%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin


Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng


Đăng ký kinh doanh: thay đổi lần thứ 6 5700289499 ngày 10/05/2011


Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp than Cẩm Phả thuộc Công ty than Quảng Ninh. Công ty được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định số 42/1999/QĐ-BCN ngày 16/07/1999 của bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Công ty hoạt động với mức vốn điều lệ là 6.531.837.535 đồng, hiện nay, vốn điều lệ của công ty được nâng lên là 40 tỷ đồng


Ngành nghề kinh doanh:
 - Khải thác và chế biến, kinh doanh than.
 - Cung ứng xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư phục vụ khai thác mỏ
 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: