Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.81
678.02   (-0.99%)
GTGD :   1,836.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.32
82.88   (-1.57%)
GTGD :   403.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.08
57.28   (-0.14%)
GTGD :   39.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.88
648.29   (-1.05%)
GTGD :   903.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.54
151.46   (-1.65%)
GTGD :   162.5 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành
Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành
Mã chứng khoán:      DBCC      4,500      +5,500 (+122.22%)      (cập nhật 12:00 04/01/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 20,554,194
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: