Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.20
717.73   (+0.17%)
GTGD :   3,483.3 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
89.54   (+0.25%)
GTGD :   524.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
57.62   (+0.01%)
GTGD :   110.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.87
680.49   (-0.13%)
GTGD :   1,500.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.34
166.80   (-0.20%)
GTGD :   351.5 tỷ VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Mã chứng khoán:      CTG      17.35      +0.05 (+0.29%)      (cập nhật 08:15 30/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Ngân hàng
Website: http://www.vietinbank.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) 1,530 1,534 1,863 2,531
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E 12.15 8.99 8.7 8.18
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 10.28 10.47 13.21 19.81
ROA (%) 0.79 0.92 1.07 1.28
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
2005 Tài liệu cổ đông năm 2005
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1,530
P/E 12.15
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABBANK OTC 7 +0.09 190 0
CMFC OTC 11 -4.83 0 0
DABANK OTC 8 -1.00 0 0
OJBANK OTC 3 -3.50 0 0
EABANK OTC 4 +0.58 0 0
EVNF OTC 5 +0.60 0 0
FCB OTC 5 -4.59 0 0
GB OTC 5 -0.50 0 0
VCBANK OTC 5 -1.00 0 0
HDBANK OTC 11 +0.05 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Ngày 26/03/1988: Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh.
  • Ngày 14/11/1990: Chuyển thành Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam.
  • Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam.
  • Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam.
  • Ngày 8/7/2009 đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.
Lĩnh vực Kinh doanh

Dịch vụ thẻ. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối. Dịch vụ tài khoản. Dịch vụ tiền tệ cho quỹ. Kinh doanh ngoại tệ. Bảo lãnh. Thanh toán XNK. Bảo hiểm. Cho thuê tài chính. Cho vay. Tiết kiệm. Chứng khoán. Chuyển tiền. Khách hàng quyết định lãi suất. Tiết kiệm lãi suất thả nổi. Tư vấn khách hàng.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo - P.Cửa Nam - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3942 1030
Fax: (84.4) 3942 1032
Email: Webmaster@vietinbank.vn
Website: http://www.vietinbank.vn