Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.98
711.43   (-0.14%)
GTGD :   2,286.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.23
88.65   (-0.25%)
GTGD :   423.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.14
57.45   (+0.25%)
GTGD :   424.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.64
669.96   (-0.39%)
GTGD :   587.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.76
165.17   (-0.46%)
GTGD :   247.3 tỷ VNĐ
CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
Mã chứng khoán:      COMIFOOD      37.00      -27.00 (-72.97%)      (cập nhật 12:00 27/12/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
26/04/2012 COMIFOOD chi trả 30% cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
19/01/2009 COMIFOOD: Kết quả đấu giá cổ phần
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 7.527
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 37.11
ROA (%) 23.59
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 8
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
17/06 14 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ACFT OTC 6 0.00 0 0
AFAS OTC 20 0.00 0 0
AGREXIM OTC 19 0.00 0 0
AESC OTC 10 +35.00 0 0
SAFE OTC 25 0.00 0 0
AGRIMEXCM OTC 10 0.00 0 0
AIRSERCO OTC 14 0.00 0 0
APFCO OTC 63 0.00 0 0
SAPT OTC 12 0.00 0 0
AQUATW OTC 10 +0.25 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: