Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.23
672.67   (+0.48%)
GTGD :   2,014.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.47
83.68   (+0.57%)
GTGD :   541.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
55.65   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.97
661.20   (+0.76%)
GTGD :   1,184.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.60
153.66   (+1.05%)
GTGD :   305.5 tỷ VNĐ
CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
Mã chứng khoán:      COMIFOOD      37,000      -27,000 (-72.97%)      (cập nhật 12:00 27/12/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Đồ thị giá

chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E 0
EPS 8
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,800,000
ROE 37.11%
ROA 23.59%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: