Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.87
674.48   (+0.13%)
GTGD :   266.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.11
82.37   (+0.14%)
GTGD :   84.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.32
57.42   (+0.57%)
GTGD :   12.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
642.88   (+0.17%)
GTGD :   96.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.50
149.82   (+0.33%)
GTGD :   27.5 tỷ VNĐ
CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7
CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7
Mã chứng khoán:      COMA7      10,500      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 06/07/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Cơ khí máy móc
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
09/07/2008 Dự án phá sản vì thiếu 8 tỷ đồng nộp thuế đất

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 1,000,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: