Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.40
714.47   (-0.33%)
GTGD :   3,570.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.05
86.32   (+0.06%)
GTGD :   483.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.43
55.92   (+0.78%)
GTGD :   319.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.61
661.81   (-0.84%)
GTGD :   1,346.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.14
157.46   (-0.09%)
GTGD :   241.9 tỷ VNĐ
CTCP Xây dựng Năng lượng
CTCP Xây dựng Năng lượng
Mã chứng khoán:      CAVICOEC      8,000      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 02/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Khai khoáng
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E 0.01
EPS 736
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 3,250,000
ROE 6.03%
ROA 0.87%
Giới thiệu doanh nghiệp

 

Tên doanh nghiệp phát hành:   Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng

Tên giao dịch:   CAVICO ENERGY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:   CAVICOEC

Đăng ký kinh doanh: số  0101616571  

Vốn điều lệ tính đến tháng 12/2007:   32.500.000.000 đồng

Số lượng phát hành: 3.250.000 cổ phần

Lịch sử hình thành: Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng (CavicoEc) được thành lập tháng 3/2005, với các cổ đông sáng lập là: Cavico Việt Nam và Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Nhà Hà Nội. Trên nền tảng giá trị từ những kinh nghiệm và năng lực của một Tập đoàn đầu tư xây dựng và một Tổ chức tài chính tín dụng hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng không ngừng phát triển. Sau ba năm hoạt động, gần 400 cán bộ công nhân viên của Công ty đã tham gia thi công nhiều dự án trọng điểm Quốc gia, các chỉ tiêu tăng trưởng của Công ty, cổ tức cho các cổ đông, đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên đều được đảm bảo. Tháng 7/2007, Công ty đã chính thức đăng ký là Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẵn sàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam để tạo thế và lực mới cho sự phát triển mới trong  giai đoạn đất nước hội nhập WTO.

Ngành nghề kinh doanh:

-Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi

-Xây dựng dân dụng và công nghiệp

-Bốc xúc đá mỏ

-Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị

-Buôn bán vật tư máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng, giao thông, thuỷ điện

-Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá

-Buôn bán vật liệu xây dựng

-Xây lắp các công trình điện đến 110KV

Các giai đoạn tăng vốn điều lệ:

Tháng 5 năm 2007 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20tỷ lên 32,5 tỷ đồng

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: