Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.40
714.47   (-0.33%)
GTGD :   3,570.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.05
86.32   (+0.06%)
GTGD :   483.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.43
55.92   (+0.78%)
GTGD :   319.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.61
661.81   (-0.84%)
GTGD :   1,346.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.14
157.46   (-0.09%)
GTGD :   241.9 tỷ VNĐ
CTCP Chứng khoán Châu Á (ASC)
CTCP Chứng khoán Châu Á (ASC)
Mã chứng khoán:      ASIAS      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS -2
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 5,600,000
ROE -29.36%
ROA -19.79%
Giới thiệu doanh nghiệp

 

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á 

 

Tên giao dịch : ASIA SECURITIES CORPORATION

 

Tên viết tắt : ASC

 

Vốn điều lệ : 56.000.000.000 đồng

 

Lịch sử hình thành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á (ASC) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập theo Giấy phép số 106/UBCK-GP ngày 08 tháng 04 năm 2009 hoạt động trên các lĩnh vực Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư và Tư vấn tài chính doanh nghiệp.


Ngành nghề kinh doanh :

 

- Môi giới chứng khoán 

 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán

 

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp

 

- Lưu ký chứng khoán 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: