Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
Nhà Máy Thuỷ Điện A Lưới
Mã chứng khoán:      ALHC      10.5      +2.50 (+23.81%)      (cập nhật 12:00 15/01/2013)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
10/11/2009 MNHC: Quyết toán các hợp đồng của Dự án Thủy điện A Lưới
30/10/2008 Hội đồng Quản trị và Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Sài Gòn đi thực tế tại công trình Thủy điện A Lưới
30/10/2008 CTCP Thủy điện Miền Trung_Đàm phán giá điện cho Nhà máy thủy điện A Lưới
28/08/2008 Điều chỉnh hợp đồng vay vốn thương mại cho CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP)
27/08/2008 Ưu đãi đầu tư cho Dự án thủy điện A Lưới
13/08/2008 Công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới: Bám sát tiến độ
20/06/2007 ALHC: Bổ sung 686,5 triệu kWh/năm
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AVHPC OTC 15 0.00 0 0
BBHC OTC 15 0.00 0 0
BCHP OTC 10 +1.00 0 0
BDHC OTC 10 0.00 0 0
BHHC OTC 10 0.00 0 0
BLHC OTC 14.5 0.00 0 0
BRTPC OTC 24 0.00 0 0
CAVICOHP OTC 7.8 +0.20 0 0
CDHC1 OTC 15 +5.00 0 0
CPTP OTC 10 +8.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: