Logo Vinacorp.vn

VN-Index :   +6.70
598.37   (+1.13%)
GTGD :   1,902.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
80.68   (+0.53%)
GTGD :   366.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.77   (-0.25%)
GTGD :   58.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.62
601.25   (+0.94%)
GTGD :   944.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.45
142.88   (+0.31%)
GTGD :   116.3 tỷ VNĐ
Tin mới

Công ty Cổ phần Sông Đà 4: Giữ vững thương hiệu “nhà thầu thi công chuyên nghiệp”

Doanh nghiệp  |   EnterNews  |   9 giờ trước

(DĐDN)- Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 4 (mã chứng khoán: SD 4) tổ chức ngày 26/4/2016 đã thông qua kế hoạch năm 2016 với tổng giá trị SXKD là 803 tỷ đồng, doanh thu 785, 9 tỷ đồng; nộp ngân sách 45,50 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 15%.

Mục tiêu huy động 80.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý II

Thị trường chứng khoán  |   TNCK  |   9 giờ trước

(ĐTCK) Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) quý II/2016. Theo đó, trong tổng số 70.000 - 80.000 tỷ đồng dự kiến phát hành, thì loại TPCP có kỳ hạn 5 năm có hạn mức phát hành cao nhất là 36.000- 41.000 tỷ đồng, tiếp đến là TPCP kỳ hạn 3 năm (15.000 - 16.000 tỷ đồng), 15 năm (9.000 - 10.000 tỷ đồng)…

Thị trường
VN-Index +6.70 598.37 (+1.13%)
HNX-Index +0.43 80.68 (+0.53%)
UPCOM-Index -0.14 57.77 (-0.25%)
VN30-Index +5.62 601.25 (+0.94%)
HNX30-Index +0.45 142.88 (+0.31%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40