Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.09
674.70   (+0.16%)
GTGD :   761.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.03
82.24   (-0.03%)
GTGD :   177.8 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.24
57.34   (+0.42%)
GTGD :   21.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.31
642.12   (+0.05%)
GTGD :   285.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.07
149.40   (+0.05%)
GTGD :   61.4 tỷ VNĐ
Tin mới

Thị trường bảo hiểm: Phát huy kênh huy động vốn

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   1 giờ trước

TTBH đang chứng kiến sự cạnh tranh rất gay gắt, tập trung vào các lĩnh vực bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm các dự án, bảo hiểm thân tàu... Tuy nhiên, sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra dưới các hình thức hạ phí, mở rộng điều khoản, điều kiện bảo hiểm dưới chuẩn.

Thị trường
VN-Index +1.09 674.70 (+0.16%)
HNX-Index -0.03 82.24 (-0.03%)
UPCOM-Index +0.24 57.34 (+0.42%)
VN30-Index +0.31 642.12 (+0.05%)
HNX30-Index +0.07 149.40 (+0.05%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40